Handelsbetingelser

Generelle vilkår gældende for alle køb og leveringer af varer på burschesblomster.dk

burschesblomster.dk drives i Danmark af Bursche’s Blomster:

Bursche’s Blomster
Rosentorvet 2
4000 Roskilde
 CVR. nr. 35117539
 telefon 20 81 81 12
 e-mail: info@burschesblomster.dk

 
Bestillinger til Danmark
 Ved levering i vores områder, er det muligt at afgive bestilling frem til kl. 13  til levering samme dag.  Om lørdagen skal vi som hovedregel have din bestilling inden kl. 10. Vi har ingen levering om søndagen. Forsøger du at afgive en bestilling, som ikke kan leveres inden for de nævnte frister, er det ikke muligt at afslutte bestillingen, og du vil blive bedt om at vælge en senere leveringsdato.

Bemærk, at det kan forekomme, at vi omdirigerer din bestilling til en af vores andre blomsterbutikker.

Ved levering til begravelse, skal tidspunkt på dagen altid oplyses. Bestillinger på buketter, kranse og lignende med bånd skal afgives senest dagen før inden kl. 12.00. Finder begravelsen sted en mandag, skal bestillingen afgives senest fredag kl. 12.00. Bestillinger uden bånd til begravelse kl. 10.00 eller før skal afgives senest kl. 16.00 dagen før. For levering efter kl. 10.00, skal vi have din bestilling senest dagen før kl 16.00. Finder begravelsen sted en mandag inden kl. 10, skal bestillingen afgives senest lørdag kl. 11.00.

Hvis modtageren ikke er hjemme
 Hvis ingen er hjemme, sættes bestillingen ved døren eller andet sted på adressen såsom garage eller lignende. Dette vurderes af chaufføren. Vi kan dog ikke erstatte evt. bortkomne bestillinger. Ligeledes kan der forekomme situationer hvor vi ikke sætter bestillingen udenfor døren, hvis vi vurderer at det ikke er forsvarligt at efterlade bestillingen. Hele bestillingen tages med tilbage til butikken, og der afleveres et kort, hvor modtageren anmodes om at afhente bestillingen snarest muligt i butikken. Ved køb på www.burschesblomster.dk accepteres ovenstående.

Er bestillingen til en etageejendom, eller anden ejendom, hvor det ikke er muligt at komme ind i opgangen, tages bestillingen med tilbage til butikken. Er det ikke muligt at aflevere et kort (primært pga. af aflåste hoveddøre til trappeopgange) forsøges modtageren kontaktet pr. telefon – hvis du har i din bestilling oplyst modtagerens telefonnummer.

Du kan med fordel give os mulighed for at tage bestillingen med til butikken, hvis der ikke er nogen hjemme. Vi afleverer et kort, hvor modtageren anmodes om at afhente bestillingen snarest muligt i butikken. På den måde undgås eventuelle bortkomne bestillinger. Dette skal skrives under ‘bemærkninger’ når din ordre bestilles.

Levering kan ikke finde sted på søndage og helligdage (undtagen Mors dag, Fars dag og Valentins dag).

For alle bestillinger
 Ved ekstreme vejrsituationer som snestorm og isslag og ved andre force majeure lignende situationer (herunder andre tilfælde af ekstremt vejrlig, krig, strejke mv.) kan der forekomme uregelmæssigheder i leveringerne, og din bestilling vil blive leveret ved førstkommende lejlighed.

Levering på bestemte tidspunkter af dagen kan ikke loves, men vi gør selvfølgelig alt hvad vi kan, for at opfylde dine ønsker. Normalt leverer vi din blomster- eller vinhilsen inden for almindelig butiks-åbningstid (hvilket er frem til kl. 19). Alle leveringer til firmaadresser forsøges leveret inden kl. 16.00. Ved faste firmaaftaler/samarbejdspartnere, forsøger vi at levere på faste aftalte tidspunkter.

Bemærk, at der kan være dage på året, hvor ovenstående leveringstider ikke kan garanteres på Valentines dag, Mors dag og Fars dag.

Levering af ordrer til hospitaler, hoteller, firmaadresser, ankommende eller afsejlende skibe kan ikke garanteres, da det ikke altid er muligt at levere til modtageren personligt. Vi gør opmærksom på, at kunden i forvejen må acceptere at betale for en ordre, der måske ikke når frem til modtageren.

Alle priser og gebyrer er inkl. moms.

Vi accepterer flg. kort: Dankort, Visa, Mastercard, Visa Electron, og American Express

Bemærk
 Ved kortbetaling hæves beløbet på leveringsdatoen. Alle kortbetalinger bliver hævet senest 20 kalenderdage efter bestillingsdato.

Alle bestillinger som betales via elektronisk fakturering til offentlige myndigheder og institutioner i stat, amter og kommuner skal påføres EAN-lokationsnummer og rekvisitionsnummer. For at kunne påføre EAN-lokationsnummer og rekvisitionsnummer skal der ved betalingsform vælges ”Elektronisk fakturering offentlig myndighed + 35,00”

Alle kunder modtager ved internetkøb en bekræftelse både på skærmen og via e-mail på, at ordren er modtaget. Betingelser for levering gælder som beskrevet ovenfor. Alle kontrakter indgås på dansk eller engelsk.

Fortrydelsesret
 Der er som udgangspunkt ikke fortrydelsesret på afskårne blomster og buketter, da der er tale om levering unikke og håndlavede produkter, som må antages at blive forringet eller forældet hurtigt, jf. Forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 1 jf. § 7, stk. 2, nr. 1. Dog tilbyder vi hos Bursche s Blomster at du kan fortryde din bestilling helt frem til den sidste hverdag kl. 14, før leveringsdagen ved at ringe til kundeservice på 20818112 eller skrive en mail til info@burschesblomster.dk . Blomsterdekoratørerne påbegynder typisk en bestilling om morgenen.

For vin og chokolade og andre fødevarer, der leveres af en florist er der ingen fortrydelsesret da der er tale om levering af fødevarer, drikkevarer eller andre varer til husholdningens løbende forbrug.

Reklamationer
Bursche’s Blomster garanterer, at en blomsterhilsen leveret gennem os er frisk ved modtagelsen, at udbringning sker på den ønskede dag og at værdien af blomsterne svarer til det bestilte. Eventuelle reklamationer, skal rettes til den forretning, der har leveret blomsterne eller til info@burschesblomster.dk eller telefonisk på 20818112. En sådan reklamation skal finde sted senest første hverdag efter leveringsdagen, og vurderingen vil i alle tilfælde bero på varens art og naturlige holdbarhed. Fejl på dit, eller din udbyders, tekniske udstyr er Bursche’s Blomster uvedkommende. Øvrige tekniske fejl vil blive rettet hurtigst muligt, efter det er kommet til vores kendskab. Der gøres opmærksom på, at købelovens mangelsregler kan finde anvendelse på købet

Databeskyttelsespolitik og cookies
Bursche’s Blomster behandler personoplysninger om vores brugere og anvender cookies på hjemmesiden www.burschesblomster.dk.

Bursche’s Blomster’s databeskyttelsespolitik kan i sin fulde længde tilgås ved at klikke på følgende link [link].

Oplysning om klagemuligheder
 En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

Du kan klage til Center for Klageløsning via http://www.forbrug.dk/

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land.
 Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr.

Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse: info@burschesblomster.dk .

Ansvarsfraskrivelse
Bursche’s Blomster påtager sig ikke ansvar for tab, der måtte opstå som følge af manglende eller forsinket levering, tekniske fejl, problemer med opkobling til internettet, behandling af data i forbindelse med betaling, eller tab, påført på anden måde, ligesom Bursche’s Blomster fraskriver sig ethvert ansvar for tab forårsaget af, at brugere af hjemmesiden har anvendt servicen uden at følge de tekniske kravspecifikationer og supplerende vejledninger.

Bursche’s Blomsterer ikke ansvarlig for fejl, eller mangler, ved købte produkter, herunder fejl i data m.v., medmindre det kan påvises, at fejlen kan tilregnes Bursche’s Blomster som forsætlig eller uagtsom. Bursche’s Blomster kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tabt fortjeneste, driftstab eller andre indirekte tab.
 Købelovens ufravigelige mangelsregler finder anvendelse ved forbrugerkøb, der er omfattet af købeloven.